Turkish

3hhareketi.org

The Turkish CD was produced through the 3H Movement in Turkey. It was edited by Volkan Ertit

Ezber Bozan Düşünceler

Nazizm Sosyalizmdir
Adam Young
1970’ler Türkiyesi’nin entelektüel dünyasına “sosyalist” fikirler hakim idi. Öyle ki sosyalist olmayanın “aydın” sayılmadığı, o entelektüel dünyanın parçası olmak için planlı ekonomiden …
Reklamlar ve Hayat Pahalılığı

Aslam Effendi
Birçok kişi reklamlar ile insanların manipüle edildiklerini düşünür. Hatta hiç istemedikleri halde o insanların reklamlar yüzünden istemedikleri şeyleri aldıklarını iddia eder. Aslam Effendi …

Yanlış Anlaşılan Faizci ve Üreticiler Arasındaki Rekabet
Aslam Effendi
Aslam Effendi bir liberal ile bir sosyalistin diyaloglarını kaleme almış. Bu liberal ve sosyalist birinci öyküde önce faizi tartışıyor. Faiz olmalı mıdır, olmamalı mıdır? İkinci öyküde …

Torununa Mektup
Fred I. Kent
2 önemli klişe: “Zenginler yalnızca başkalarının emeğini sömürerek zengin olmuştur.” “Biri kazanıyorsa diğeri kaybetmeye mahkûmdur.” Bu klişelerden yola çıkarak soralım: Kazanç ya …

Mumcular Dilekçesi
Frédéric Bastiat
Kimilerine göre “Mumcular Dilekçesi” Frédéric Bastiat’nın Fransız Parlamenterleri ile dalga geçtiği bir yazı kimilerince ise yaşadığı topraklardaki akıl almaz uygulamalara karşı sunduğu …

Entelektüeller ve Sosyalizm
Friedrich August von Hayek
“Neden entelektüellerin önemsenecek kadar ciddi bir oranı, yaşattığı onca açlığa, sefalete, insan hakları ihlallerine rağmen sosyalist bir dünya hayali kuruyor?” Hayek’in “Entelektüeller …

Ayrımcılık
Linda Gorman
Ayrımcılık (yani bir siyahinin beyazdan daha az para alması, bir kadının erkekten daha az prestijli işlerde çalışması, göçmenlerin daha düşük maaşa iş bulmaları gibi) günümüzde oldukça …

Marx’tan Sonra Komünizm
The Economist
20. yüzyıl içerisinde yaşanan komünist örnekler (Sovyet Rusya, Mao’nun Çini, Castro’nun Kübası, Pol Pot’un Kamboçyası, 1991 öncesi Doğu Avrupa, Kuzey Kore vb.) insanlığa açlık, ölüm, …

Sanatta Özgürlük Ekonomik Olarak Özgürlüğü Gerektirir
Tyler Cowen
Muhtemelen serbest piyasa ekonomisi ile “sanat” arasındaki ilişki hakkında okuyacağınız en ilginç makalelerden biri Tyler Cowen’in “Sanatta özgürlük ekonomik özgürlüğü gerektirir” makalesi …

Özgür Ülkeler

Liberal Takımadaları
Chandran Kukathas
Chandran Kukathas, Liberal Takımadaları eserinde insanların tüm farklılıklarına rağmen hangi şartlar altında özgürce ve barış içinde yaşayabileceklerini masaya yatırıyor. Siyaset felsefesinde …

Şiddetli Fırtına, Vatandaşın Tajedisi, Uzun Boy Vergisi
Ken Schoolland
Kitabın takdim bölümünden kısa bir alıntı ; “Bu kitap eğlencelidir. Okurken bazen neden bazı ülkelerin fakir, bazı ülkelerin ise zengin olduğu sorusunu akla getirir. Önemli ekonomik, pratik …

Sağlam Kamu Politikasının Yedi İlkesi
Lawrence W. Reed
“Türkiye ekonomisinin tarihinin en büyük krizine girdiği yıl ABD’de bir ekonomi kulübünde yapılan aşağıdaki konuşma esasen politika yapıcılar, uygulayıcılar ve entelektüellerin kulağına …

Özgürlük, Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme
Metin Toprak & Ömer Demir
Yazarlarımız Metin Toprak ve Ömer Demir, bir ülkede yurttaşların sahip olduğu sivil özgürlükler, politik ve ekonomik haklar ile o ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve itibarlı bir ülke …

Devlet Bir Baş mı Yoksa Bir El mi
Nicholas Kyriazi
Nicholas Kyriazi dünya üstündeki birçok uyuşmazlığın altında yatan sebebin “devlet” olduğunu, devletin hakemlik rolünden başka bir role soyunması halinde bir grup insanın bir başka grup …

Kamboçya’nın Kanlı Tarihi
Seval Yaman
Kimi zaman totaliter-kolektivist fikir ya da sistemlerin (faşizm-Nazizm-komünizm) insanlar için yaratacağı yıkımları göstermek yazarların ciltlerce kitap ortaya koymaları ile sonuçlanır. Ancak …

Sosyalizm Doğu Avrupa’da Neden Çöktü
Tom Palmer
Dünya çapında tanınmış bir liberal aktivist olan Tom Palmer Sovyet rejiminin çökmesinin ardındaki nedenleri anlattığı makalesinde bu çöküşte hangi faktörlerin çok etkili olduğunu ortaya …

Liberal olmayan birinin gözünden Komünist Kuzey Kore
Volkan Ertit
Değil motorlu taşıtlar bisikletlerin olmadığı, insanların şehirlerarası yürüme yolculukları yaptıkları bir ülke… 20. yüzyılın son 10 senesinde kıtlıktan 3 milyon insanın öldüğü …

Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi

Piyasa Ekonomisi, Efsaneler ve Gerçekler
Atilla Yayla
Özellikle 1990lı yıllar itibari ile sadece ekonomi değil toplumu ilgilendiren her konuda eğer olumsuz bir şeyden bahsedilecekse bunu piyasa ekonomisine mal etmek bir moda halini aldı. Atilla Yayla …

Kapitalizm Nedir
Ayn Rand
“Niçin Elvis Presley Einstein’dan daha fazla para kazansın? Kapitalizm ile kolektivizm arasındaki fark nedir? Komünist Sovyetler Birliği’nde neden milyonlarca insan açlıktan öldü? Kapitalizm neden …

Görünen ve Görünmeyen
Frédéric Bastiat
Bir ülkenin başına kötü bir felaket geldiği vakit ( 1999 İzmit Depremi, 2011 Japonya’daki Tsunami felaketi gibi) kimi insanlar bunun durgun ya da kötü haldeki ekonomi için iyi olduğunu ifade …

Ekonominin On Temel Unsuru
James D. Gwartney & Richard L. Stroup
“Temel Ekonomi, Türkiye’de şimdiye kadar yayınlanmış iktisat kitapları arasında anlatım ve kapsam bakımından eşsiz bir yer işgal ettiğini önceki iki baskısına okuyucuların gösterdiği …

Kapitalizm
Norman Barry
Kapitalizm belki de en sık kullanılan ekonomik terimlerden biri olmakla ile beraber hakkında en az bilgi sahibi olunan ender kavramlardan biridir. 21. yüzyılın hemen başında kaybettiğimiz Norman …

Uluslararası Ticareti Savunanların Özür Dilemeleri Gerekmez
Tyler Cowen
George Mason Üniversitesi’nde iktisat profesörü olan Tyler Cowen tarafından International Herald Tribune’de yayınlanan bu yazı, üzerinde pek düşünülmeden ve yeterli bilgi sahibi olunmadan tekrarlanan …

Genel Kültür

Acil Durumlar Etiği
Ayn Rand
İnsanlar arasında altruizm (diğergamlık), yani insanın başkalarının iyiliği için kendi hayatını feda etmesi iyi bir erdem olarak kabul edilir. Özellikle kolektivistler tarafından bu ahlak …

Robert Nozick: Anarko-Kapitalizme Karşı Minarkizm
Cennet Uslu
Robert Nozick 20. yüzyılın en önemli liberteryen filozoflarından biridir. Özellikle John Rawls’ın “Bir Adalet Teorisi” adlı eserine karşı yazmış olduğu “Anarşi, Devlet ve Ütopya” bir başyapıt …

Küresel Isınmaya Uyum Sağlama Konusunda Piyasa Kurumlarının Rolü
Julian Morris
Soruyu suratımıza çarpıyor Julian Morris. Mademki küresel ısınma deniz seviyesinde olan ülkeleri önce vuracaktır, neden deniz seviyesinin altında bir ülke olan Hollanda ondan çok daha yüksek …

Her Şey Adam ile Başladı
Mark Skousen
Birçoklarının aksine, yazar Mark Skousen, Adam Smith’i modern iktisadın kurucu babası olarak adlandırmak ile yetinmeyip, onu ve onun doğal özgürlük sistemini bir tiyatro oyununun devamlı yara …

Üzgünüm Charley Fakat Bu Kapitalizm Değil
Mark Skousen
Basmakalıp söz ve görüşlere “klişe” denir. Söz konusu ekonomi olunca da akla gelen klişelerden biri serbest piyasa ekonomisinin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığıdır. Bir diğeri …

Her Şeyin Bedeli Var
Muhsin Doğan
Muhsin Doğan günün birinde Ankara Kızılay’da yürürken, etrafta bildiri dağıtan insanlardan birinin megafonla “bedava sağlık bedava eğitim” diye bağırdığını duyuyor. Ve ondan sonra kendi …

Özelleştirme: Sonuçlar ve Tartışmalar
Murat Çokgezen
Üzerinde en çok tartışılan ekonomik kavramlardan biri “özelleştirme”dir. Murat Çokgezen’in kaleme almış olduğu bu makale “özelleştirme” üzerine kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen herkes …

Kriz Kimin Krizi: Piyasanın mı, Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı?
Mustafa Acar
Belki de 1929 Büyük Buhranı’ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük kriz idi 2000’li yılların hemen başında Amerika’da patlak veren kriz. Sadece televizyonlar, gazete yorumcuları değil iktisat …